Osiągnięcia

Najważniejszym uznaniem dla fabryki drzwi "Meranti-plus" jest uzasadnione zaufanie konsumentów, które z roku na rok podkreślają godności naszych produktów. Aby osiągnąć doskonałości w całości, doprowadziliśmy do ideału każdy proces i technologię produkcji, co jest potwierdzone przez wiele autorytatywnych źródeł.